Հարցման վերլուծություն

հղումը

Հարցում հագուստի նախատեսման շուրջ

 

Հարցման մասնակիցների քանակը 20

Հարցմանը մասնակիցների սեռը

իգական 17

արական 3

Հարցման մասնակիցների զբաղվածությունը

Աշխատող 10

Աշակերտ 4

Ուսանող 12

Այլ պատասխան

Կրթությունը
հիմնական 1
միջնակարգ 5
միջին 12
մասնագիտություն
բարձրագույն 2
Տարիքը
15-20    18
20-25
25-30
30-35
35-40   1
40-45
45-50
55-60   1
60 և ավելին
Ի՞նչն է ձեզ համար ամենակարևորը հագուստ ընտրելիս:
գեղեցկությունը 5
հարմարությունը  13
բրենդը 2
10 Ի՞նչ հագուստ եք ավելի հաճախ գնում։
դասական 1
սպորտային 10
պաշտոնական
չեք կենտրոնանում 9
9 Դուք հետևում ե՞ք նորաձևությանը։
այո 10
ոչ 2
հազվադեպ 8
8. Դուք սիրում ե՞ք ոճային հագուստ կրել:
սիրում եմ 12
չեմ սիրում
միևնույնն է 8
7 Դուք երբևէ որպես մոդել մասնակցե՞լ եք նորաձևության ցուցադրության:
Այո 4
Ոչ 6
ոչ, բայց ցանկություն կա 10

6 Այն հաստատությունում, որտեղ սովորում, կամ աշխատում եք, երբևէ նորաձևության երեկո կազմակերպվե՞լ է:

Այո  7
Ոչ 13
4 Ընտրեք ամենօրյա Ձեր նախընտրած հագուստը: (Նշել մեկ և ավելի պատասխան)
Вариант 1 – 9
Вариант 2 – 6
Вариант 3 – 8
Вариант 4 – 4
Вариант 5 – 5
Вариант 6 – 10
3 Օծանելիքը մարդու մասին ավելին է ասում, քան ձեռագիրը: Կրիստիան Դիորի խոսքերն են, համամիտ ե՞ք:
Այո 5
Ոչ 12
2. Ստեֆանո Գաբանան ասում է, որ նորաձևությունը խաղ է, և տարվա յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր կանոնները։
Այո, այդպես է 19
Ոչ, այդպես չէ 1
1. Դուք հագուստ ընտրում եք ինքնե՞րդ, թե որևէ մեկի խորհրդով։
Ինքս եմ ընտրում 14
Ընտրում եմ ծնողներիս խորհրդով
Ընտրում եմ ընկերնեիս խորհրդով 4

Սոցիոլոգիական հետազոտությունը

Սոցիոլոգիական հետազոտությունը բաղկացած է հինգ հիմնական փուլերից.

  • Նախապատրաստական փուլ,
  • դաշտային կամ առաջնային տեղեկատվության ստացման փուլ,
  • հավաքված տեղեկատվությունը մեքենայական մշակման նախապատրաստելու փուլ,
  • Տեղեկատվության մշակման փուլ,
  • Վերլուծության եւ արդյունքների մեկնաբանման փուլ:

Հինգ փուլերն էլ անհրաժեշտ են քանակական եւ հատկապես որակական հետազոտություների համար: Երբեմն քանակական հետազոտության ժամանակ տեղեկատվություն 3-րդ փուլի՝ մեքենայական մշակման նախապատրաստելու անհրաժշտություն չի լինում, երբ գործ ենք ունենում մեկ անձի, մեկ դեպքի հետ: Նախապատրատական փուլում ստեղծվում է սոցիոլոգիական հետազոտման ծրագիրը եւ կազմվում է աշխատանքային պլան: Ծրագրի բովանդակությունը կախված է հետազոտության ընդհանուր ուղղվածությունից, գլխավոր նպատակից: Հետազոտության մեջ հաջողություն ունենալու համար, պետք է մշակել մանրակրկիտ ու հստակ մշակված ծրագիր:

Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը բաղկացած է երկու մասից. 1. մեթոդաբանական, 2. ընթացակարգային: Մեթոդաբանական բաժինը ներառում է. հիմնահարցի ձեւակերպումը, հետազոտության առարկայի եւ օբյեկտի որոշումը, հետազոտության նպատակի որոշումը եւ խնդիրների առաջադրումը, հետազոտության օբյեկտի նախնական վերլուծությունը: Ընթացակարգային բաժինը ներառում է. հետազոտության սկզբունքային (ռազմավարական) պլանը, դիտարկման միավորների ընտրման համակարգի հիմնավորումը, ելակետային տվյալների հավաքման և վերլուծության հիմնական ընթացակարգերի ուրվանկարը։

ՀԱՐՑԱԹԵԹԻԿԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ՀԱՐՑԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հրցաթերթիկը կառուցված է կոչ դիմումից, որտեղ համառոտ
նշվում է հետազոտության նպատակն ու խնդիրները, ում
կողմից է կազմակերպել այն, հարցաթերթիկի լրացման
20
կնոններից, որտեղ նշվում է, թե ինչպես պետք է լրացնել
հարցաթերթիկը, բուն հարցաշարից, որտեղ նշվում են հարցման
թեմային վերաբերվող հարցերը և անձնագրային մասից, որտեղ
նշվում է հարցվողի սեռը, տարիքը, կրթությունը և այլ
անձնական հարցեր:
Հարցերը լինում են բաց, փակ, կիսափակ: Բաց հարցը չի
ենթադրում պատասխանների տարբերակների առկայություն:
Փակ հարցերը երբեմն անվանում են ձևայնացված հարցեր,
քանի որ հնարավություն են տալիս ընտրել հնարավոր
տարբերակնեից. պատասխանները նախօրոք նախատեսված են
և բերված են հարցաթերթիկում: Կիսափակ հարցերը թույլ են
տալիս նշել սեփական պատասխանը եթե առաջարկված ոչ մի
պատասխանի հետ հարցվողը համաձայն չէ: Կիսափակ,
ինչպես և բաց հարցերը ավելի դժվար է մշակել, քան փակ
հարցերը, քանի որ ազատ դիրքի պատասխանները հարկ է
լինում խմբավորել և կոդավորել:
Հարցերը բաժանվում են տարբեր տեսակների. հիմնական
հարցեր, որոնք ուղղված են հետազոտության թեմայով
բովանդակային տեղեկություններ ստանալուն, հարց-զտիչներ,
որոնք օգտագործվում են անիրազեկներին և որոշ հարցերի հետ
չառնչվող անձանց մաղելուն ներգրավվելու հարցման թեմայի
մեջ, ներածական և անցումային, ինչպես նաև զտիչ հարցեր:

ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴ

Հարցումները լինում են անմիջական և հեռակա:
Անմիջական հարցման դեպքում հարցման ժամանակ հետազոտողը և հարցվող կապը վերբալ, անմիջական կերպով է: Իսկ հեռակա հարցման ժամանակ հարցումը իրականացվում է միջնորդավորված կամ ընդհանրապես առանց հարցնողի:  Հեռակա  և անմիջական հարցումների միջանկյալ տարբերակ է հեռախոսային հարցումը:
Հարցերի Ձևակերպման կանոնները
1. Ամեն հարց պետք է լինի տրամաբանական և առանձնացված այլ հարցերից:
2. Անհրաժեշտ է խուսափել անհասկանալի տերմիններից, բառերից և քիչ օգտագործվող բառերից:  Միևնույն ժամանակ հարցերը չպետք է լինեն “գռեհիկ_կենցաղային”
3. Հարցերը պետք է լինեն կարճ
4. Հարցերը պետք է լինեն կոնկրետ, ոչ թե վերացական:
5.  Հարցերի հնարավոր պատասխանների ցուցակը պետք է լինի ամբողջական
6. Հարցերը չպետք է հուշում պարունակեն, կամ ստիպեն “ընտրություն”  կատարել “ճիշտ” պատասխանների մեջ:
7.Հարցերի ձևակերպումները չպետք է նաև ներշնչեն պատասխան:
Հարցերը լինում են ԲԱՑ և  ՓԱԿ:  Փակ հարցերը երբեմն անվանում են ձևայնացված հարցեր, քանի որ հնարավություն են տալիս ընտրել հնարավոր տարբերակների ցուցակից:
Դիխոտոմիկ հարցերը փակ հարցերի տարբերակ են, երբ հնարավոր են պատասխանների երկու իրարամերժ տարբերակ, օրինակ Այո-Ոչ, Արական-Իգական, և այլն: Բաց հարցերի դեպքում պատասխանների հնարավոր տարբերակները չեն ներկայացվում, այլ հարցվողը  ինքն է ազատ կերպով ձևակերպում պատասխանը:  Բաց հարցերը ավելի ինֆորմատիվ են, բայց  դժվար են ենթարվում կոդավորման և քանակական վերլուծության: Փակ հարցերը, որպես կանոն “փակվում”  են բաց հարցերի առավել հաճախ հանդիպող տարբերակների նշման միջոցով:
Տարբերակվում են նաև սուբյեկտիվ և պրոյեկտիվ հարցեր:  Սուբյեկտիվ հարցերի միջոցով բացահատվում է կոնկրետ անհատի դիրքորոշումները, կարծիքները, մոտիվները:  Պրոեկտիվ  հարցերի միջոցով բացահայտվում է հարցվողի դիրքորոծումները միջնորդավորված  այլ երրորդ անձի միջոցով:

Էլեկտրոնային հարցումը (ինտերնետային հետազոտություն, վեբ հետազոտություն) սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաքման մեթոդ է `հիմնված ինտերնետային տեխնոլոգիաների օգտագործման վրա: Հաճախ առցանց հարցումներն անցկացվում են կայքում տեղադրված և համակարգչից կամ բջջային սարքից առցանց լրացված ինտերակտիվ հարցաթերթիկի միջոցով

  1. Ինտերնետային հարցումները շուկայավարման գործառնական հետազոտական ​​մեթոդ են, որոնք ուղղված են առաջնային տեղեկատվության հավաքագրմանը: Բոլոր ընթացակարգերը կատարվում են բավական արագ, երբեմն ՝ հաշված րոպեների ընթացքում:
    Առցանց հարցումներ կատարելու արժեքը բարձր չէ: Ամբողջ գործընթացը տալիս է ավտոմատացում, որն ազատում է հետազոտողների ժամանակը թիրախային լսարանները որոշելու համար: Կարևոր է ձգտել հարցազրույց վերցնել թիրախային լսարաններից, այլ ոչ թե հետազոտությունից դուրս գտնվող ուրիշներից:

Փոստի հարցումը քանակական հետազոտության մեթոդներից մեկն է, որը բաղկացած է նախապես ընտրված հասցեներին հարցաթերթիկներ ուղարկելուց և փոստով պատասխաններ ստանալուց: Փոստային հարցում անցկացնելիս արժե հատուկ ուշադրություն դարձնել հասցեների շտեմարանի կազմմանը, որին կուղարկվեն հարցաթերթիկները: Հարցազրուցավարները պետք է լինեն ուսումնասիրվող թիրախային խմբի ներկայացուցիչներ, այնպես որ Քայլ առ քայլ շուկայավարման գործակալությունը միշտ ուշադիր է մոտենում ընտրանքի գործընթացին:

Այս մեթոդի առավելություններն են.
• Համեմատաբար ցածր գին (փոստային հարցումը տեղեկատվության հավաքման ամենաէժան մեթոդներից է);
• տեսողական նյութեր օգտագործելու ունակություն;
• sensitiveգայուն հարցերի պատասխաններ ստանալու ունակություն;
• Հարցման կազմակերպման հեշտություն (կարիք չկա հարցազրույց վարողների մեծ անձնակազմ պատրաստել, նրանց աշխատանքի վերահսկողության պարզեցված սխեմա);
• Փոստի հարցումը թույլ է տալիս հարցազրույց վերցնել ամենահեռավոր շրջանների բնակիչներից, որոնք անհասանելի են հեռախոսային և անձնական հարցազրույցների համար:

Սոցիալական դերեր

Կան բազմաթիվ եղանակներ, որոնց միջոցով մարդիկ կարող են ազդել մեր վարքի վրա, բայց, թերևս, ամենակարևորներից մեկն այն է, որ ուրիշների ներկայությունը կարծես արդարացնում է սպասելիքները:

Մենք չենք ակնկալում, որ մարդիկ իրենց անկանոն են պահում, այլ որոշակի իրավիճակներում պահում են որոշակի ձևով: Յուրաքանչյուր սոցիալական իրավիճակ ենթադրում է իր որոշակի սպասելիքների ամբողջությունը վարվելակերպի «պատշաճ» եղանակի վերաբերյալ: Նման սպասումները կարող են տարբեր լինել խմբերից խմբեր: Այս ակնկալիքների ակնհայտ դառնալու ձևերից մեկն այն է, երբ մենք դիտում ենք այն դերերը, որոնք մարդիկ խաղում են հասարակության մեջ:

Սոցիալական դերերը այն դերրերն են, որոնք մարդիկ խաղում են որպես սոցիալական խմբի անդամ: Ձեր որդեգրած յուրաքանչյուր սոցիալական դերի հետ մեկտեղ ձեր վարքագիծը փոխվում է ՝ համապատասխանելու այդ դերի և՛ դուք, և՛ մյուսների սպասելիքներին:

Սոցիոլոգիայում կան տարբեր սոցիալական դերերի կատեգորիաներ

մշակութային դերեր. մշակույթի կողմից տրված դերեր (օրինակ ՝ քահանա)

սոցիալական տարբերակումը. օր. ուսուցիչ, տաքսու վարորդ:

իրավիճակին հատուկ դերեր. օր. ականատես վկա:

կենսասոցիոլոգիական դերեր. օր. որպես մարդ բնական համակարգում:

գենդերային դերեր. որպես տղամարդ, կին, մայր, հայր և այլն:

Մարդը մեկ օրվա ընթացքում շատ դերեր է խաղում, օրինակ. որդու, դուստրի, քրոջ, եղբոր, ուսանողի, աշխատողի, ընկերոջ և այլն: Յուրաքանչյուր սոցիալական դեր կատարում է ակնկալվող վարքագիծ, որը կոչվում է նորմ:

Սոցիալական նորմերը չգրված կանոններ են, թե ինչպես պետք է վարվել: Դրանք մեզ տալիս են սպասվող գաղափար, թե ինչպես վարվել որոշակի սոցիալական խմբում կամ մշակույթում: Օրինակ, մենք ակնկալում ենք, որ ուսանողները ժամանակին կժամանեն դասի և կավարտեն իրենց աշխատանքը: Նորմերի գաղափարը ապահովում է ընդհանուր առմամբ սոցիալական ազդեցության և մասնավորապես համապատասխանության ընկալման բանալին: Սոցիալական նորմերը սոցիալական խմբերի վարքի ընդունված չափանիշներն են: Այս խմբերը տարբերվում են ՝ բարեկամությունից և աշխատանքային խմբերից մինչև ազգային պետություններ: Այս նորմերին համապատասխանող վարքը կոչվում է համապատասխանություն, և ժամանակի մեծ մասը դերերն ու նորմերը հանդիսանում են մարդկանց հասկանալու և կանխատեսելու հզոր միջոցներ:

Маслоу пирамида

пирамида Маслоу

Пирами́да потре́бностей — общеупотребительное название иерархической модели потребностей человека, представляющей собой упрощённое изложение идей американского психолога Абрахама Маслоу. Пирамида потребностей отражает одну из самых популярных и известных теорий мотивации — теорию иерархии потребностей

Օբյեկտիվ գնահատում

Օբյեկտիվ գնահատում `տեսակետ, հասարակական կարծիքի դիրքորոշում, ներառյալ անհատի կարծիքով, բայց հիմնված գոյություն ունեցող փաստերի վրա անկախ այս անձի գիտակցությունից: Այս տեսակի գնահատումը կարելի է ստանալ պատասխանողը `օգտագործելով կոնկրետ հարցեր: Հարցերը չպետք է ձևակերպվեն այնպես, որ անձը կարողանա արտահայտել իր սեփական կարծիքը: Դ գնահատում `տեսակետ, հասարակական կարծիքի դիրքորոշում, ներառյալ անհատի կարծիքով, բայց հիմնված գոյություն ունեցող փաստերի վրա
անկախ այս անձի գիտակցությունից: Այս տեսակի գնահատումը կարելի է ստանալ
պատասխանողը `օգտագործելով կոնկրետ հարցեր: Հարցերը չպետք է ձևակերպվեն այնպես, որ անձը կարողանա արտահայտել իր սեփական կարծիքը:

Սոցիալական դերեր

Կան բազմաթիվ եղանակներ, որոնց միջոցով մարդիկ կարող են ազդել մեր վարքի վրա, բայց, թերևս, ամենակարևորներից մեկն այն է, որ ուրիշների ներկայությունը կարծես արդարացնում է սպասելիքները:

 

Մենք չենք ակնկալում, որ մարդիկ իրենց անկանոն են պահում, այլ որոշակի իրավիճակներում պահում են որոշակի ձևով: Յուրաքանչյուր սոցիալական իրավիճակ ենթադրում է իր որոշակի սպասելիքների ամբողջությունը վարվելակերպի «պատշաճ» եղանակի վերաբերյալ: Նման սպասումները կարող են տարբեր լինել խմբերից խմբեր: Այս ակնկալիքների ակնհայտ դառնալու ձևերից մեկն այն է, երբ մենք դիտում ենք այն դերերը, որոնք մարդիկ խաղում են հասարակության մեջ:

 

Սոցիալական դերերը այն դերրերն են, որոնք մարդիկ խաղում են որպես սոցիալական խմբի անդամ: Ձեր որդեգրած յուրաքանչյուր սոցիալական դերի հետ մեկտեղ ձեր վարքագիծը փոխվում է ՝ համապատասխանելու այդ դերի և՛ դուք, և՛ մյուսների սպասելիքներին:

 

Սոցիոլոգիայում կան տարբեր սոցիալական դերերի կատեգորիաներ

 

մշակութային դերեր. մշակույթի կողմից տրված դերեր (օրինակ ՝ քահանա)

սոցիալական տարբերակումը. օր. ուսուցիչ, տաքսու վարորդ:

իրավիճակին հատուկ դերեր. օր. ականատես վկա:

կենսասոցիոլոգիական դերեր. օր. որպես մարդ բնական համակարգում:

գենդերային դերեր. որպես տղամարդ, կին, մայր, հայր և այլն:

 

Մարդը մեկ օրվա ընթացքում շատ դերեր է խաղում, օրինակ. որդու, դուստրի, քրոջ, եղբոր, ուսանողի, աշխատողի, ընկերոջ և այլն: Յուրաքանչյուր սոցիալական դեր կատարում է ակնկալվող վարքագիծ, որը կոչվում է նորմ:

 

Սոցիալական նորմերը չգրված կանոններ են, թե ինչպես պետք է վարվել: Դրանք մեզ տալիս են սպասվող գաղափար, թե ինչպես վարվել որոշակի սոցիալական խմբում կամ մշակույթում: Օրինակ, մենք ակնկալում ենք, որ ուսանողները ժամանակին կժամանեն դասի և կավարտեն իրենց աշխատանքը: Նորմերի գաղափարը ապահովում է ընդհանուր առմամբ սոցիալական ազդեցության և մասնավորապես համապատասխանության ընկալման բանալին: Սոցիալական նորմերը սոցիալական խմբերի վարքի ընդունված չափանիշներն են: Այս խմբերը տարբերվում են ՝ բարեկամությունից և աշխատանքային խմբերից մինչև ազգային պետություններ: Այս նորմերին համապատասխանող վարքը կոչվում է համապատասխանություն, և ժամանակի մեծ մասը դերերն ու նորմերը հանդիսանում են մարդկանց հասկանալու և կանխատեսելու հզոր միջոցներ:

Օբյեկտիվ դիտում

Օբյեկտիվ գնահատում, դիտում `տեսակետ, հասարակական կարծիքի դիրքորոշում, ներառյալ
անհատի կարծիքով, բայց հիմնված գոյություն ունեցող փաստերի վրա
անկախ այս անձի գիտակցությունից: Այս տեսակի գնահատումը կարելի է ստանալ
պատասխանողը `օգտագործելով կոնկրետ հարցեր: Հարցերը չպետք է ձևակերպվեն այնպես, որ անձը կարողանա արտահայտել իր սեփական կարծիքը:  Ուղիղ վերլուծություն փաստերով։